Home Nieuws Wat merken huizenbezitters van het regeerakkoord?

Wat merken huizenbezitters van het regeerakkoord?

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. Daarin staan een aantal hervormingen voor de hypotheek. Dit gaan huizenbezitters merken van de kabinetsplannen.

In dit artikel bespreken we de plannen van het nieuwe Kabinet Rutte 3 en de gevolgen daarvan voor de huizenbezitter. Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen de verschillende kabinetsplannen die samen het regeerakkoord vormen.

Belastingstelsel wordt hervormd

Met een lager basistarief voor de inkomstenbelasting moet werken gaan lonen. De belasting op vermogen moet in lijn komen met het werkelijke rendement

Inkomstenbelasting (box 1)

Het aantal belastingschijven gaat van 4 naar 2. Er komt een basistarief van 36,9% en een toptarief voor de hogere inkomens (vanaf circa 68.600 euro) van 49,5%. Vooral de middeninkomen profiteren van deze belastingverlaging. Voor AOW-gerechtigden krijgen een extra belastingschijf waarover geen AOW-premie wordt betaald.

Vermogensbelasting (box 3)

Het belastingvrije deel van het vermogen gaat van 25.000 euro naar 30.000 euro (of gezamenlijk 60.000 euro). Het Kabinet werkt aan een vermogensbelasting op basis van het werkelijk behaalde rendement. Voorlopig moeten we het doen met een ‘snellere aansluiting’ omdat in de kabinetsplannen met meer actuele cijfers wordt gerekend.

De belastingverlaging wordt betaald uit de de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. De dagelijkse boodschappen worden hierdoor duurder.

Duidelijkheid voor huizenmarkt, maar minder belastingvoordeel

Het nieuwe kabinet geeft duidelijkheid over de hypotheeknormen. Het belastingvoordeel van huizenbezitters daalt.

Maximale hypotheek blijft gelijk

Rutte 3 houdt de maximale hypotheek gelijk. De komende kabinetsperiode kan niet meer geleend worden dan de woningwaarde. De afgelopen jaren is de maximale hypotheek afgebouwd van 106% naar 100%.

Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5% verlaagd. Vanaf 2020 wordt dit belastingvoordeel versneld afgebouwd met stappen van 3% naar het laagste belastingtarief van 36,9%. De hogere inkomens, die nu nog 50 procent hypotheekrente mogen aftrekken, gaan dit het meeste merken

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait, het percentage van de WOZ-waarde dat bij het belastbaar inkomen wordt opgeteld, wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6%. Hiermee wordt de lastenverhoging door de lagere renteaftrek gecompenseerd

‘Wet Hillen’ geleidelijk afgeschaft

Huizenbezitters die hun hypotheek volledig hebben afgelost betalen nu geen eigenwoningforfait. Dit is in 2005 zo bepaald in de Wet Hillen. Het nieuwe kabinet gaat dit belastingvoordeel in 30 jaar weer afbouwen. Deze maatregel zorgt voor veel ophef. Huizenbezitters die eerst zijn gestimuleerd om af te lossen, voelen zich hier nu voor beboet.

De hypotheek in 2018

Bovenstaande plannen gaan pas na 2018 in. Prinsjesdag is namelijk al geweest. Deze maatregelen zijn al eerste afgesproken en gaan volgend jaar al in:

Let op: Wilt u nog profiteren van de oude hypotheeknormen? Start op tijd uw hypotheekvraag, bij voorkeur voor half november. U loopt dan niet het risico dat u de bindende offerte te laat ontvangt.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Erik de Vos - Hypotheekadviseur
+79

Plaats een reactie