Home Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van NBG

Het beloningsbeleid van NBG is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving voor belonen binnen de financiële dienstverlening. De kernwaarden van NBG vormen voor medewerkers het uitgangspunt om klantbelang centraal te stellen en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. In het beloningsbeleid van NBG wordt verder rekening gehouden met de omvang, organisatie en activiteiten van NBG, waarbij een jaarlijkse review van het beleid plaatsvindt.

Kernwaarden

De dienstverlening van NBG is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

  • Integriteit (betrouwbaar, oprecht en puur)
  • Relatiegericht (inlevingsvermogen, luistervaardigheid)
  • Betrokkenheid (loyaliteit, verantwoordelijkheid nemen)
  • Ondernemend (gedrevenheid, passie, streven naar lange termijn relaties, initiatief nemen)

Wij zijn dan ook graag transparant en eerlijk over de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. Voor zover we adviseren over verzekeringen met een beleggingscomponent houden we rekening met de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen.

Wijze van belonen

NBG beoordeelt en stuurt haar medewerkers op de geformuleerde kernwaardes en hanteert hiervoor financiële- en kwalitatieve doelstellingen die zijn vastgelegd in een beloningsbeleid. De beloning van onze medewerkers is voor het grootste deel vast en voor een deel variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning bedraagt maximaal 20% van het vast salaris van de medewerker. Om in aanmerking te komen voor deze variabele beloning dient een medewerker vooraf geformuleerde doelstellingen te behalen die voor ten minste de helft bestaan uit niet-financiële doelen. Deze niet-financiële doelen omvatten o.m. klanttevredenheid, klantbeheer en kwaliteit van werken (advieskwaliteit).

In 2023 hebben 50 personen een volledig jaar of een deel hiervan voor NBG gewerkt. In totaal bedroegen onze personeelskosten € 2.840.362,15. Deze bestaan uit salarissen voor medewerkers en directie, sociale premies, pensioen- en andere werknemersverzekeringen, studiekosten en overige personeelskosten

Het totaalbedrag dat wij als variabele beloning hebben uitgekeerd aan onze medewerkers in 2023 bedraagt € 78.614,92. Dit is 3% van onze totale personeelskosten.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid en analyseren we welke risico’s er binnen onze onderneming zijn, die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van onze klanten.