Home Nieuws Prinsjesdag: de belangrijkste veranderingen voor huiseigenaren

Prinsjesdag: de belangrijkste veranderingen voor huiseigenaren

In de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd, worden enkele veranderingen aangekondigd met betrekking tot woningen en hypotheken. Hoewel dit er minder zijn in vergelijking met voorgaande jaren, willen we je graag informeren over wat je kunt verwachten in 2024.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting verhoogd naar €510.000,- voor kopers van woningen tussen de 18 en 35 jaar, of als minimaal een van de partners binnen die leeftijdsgroep valt, op voorwaarde dat zij niet eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt.

Als je van plan bent een woning te kopen met een waarde tussen €440.000,- en €510.000,- en deze voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden, kan het lonend zijn om de passeerdatum uit te stellen tot 2024. Hiermee kun je een bedrag besparen tussen de €8.800,- en €10.200,-.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning komt te vervallen per 1 januari 2024. 

De impact van deze wijziging lijkt beperkt, aangezien ouders hun kinderen ook volgend jaar eenmalig belastingvrij een hoger bedrag kunnen schenken, tot ongeveer €30.000,-. Het is dan niet langer nodig om een specifiek bestedingsdoel op te geven, maar de ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn, of een partner hebben binnen die leeftijdsgroep.

Andere familieleden en relaties die overwegen een aanzienlijke schenking te doen voor een eigen woning, kunnen tot en met dit jaar nog gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. 

Het is belangrijk op te merken dat alleen een schenking op papier niet voldoende is voor de vrijstelling; de ontvanger heeft tot 31 december 2025 de tijd om de schenking te besteden aan de (toekomstige) eigen woning.

Wist je dat je ook overwaarde kunt inzetten voor een belastingvrije schenking? Een hypotheekadviseur van NBG helpt je graag bij het vrijmaken van jouw overwaarde

Hypotheekrenteaftrek

Het tarief voor de eerste belastingschijf stijgt volgend jaar licht, namelijk van 36,93% naar 36,97%. Dit betekent dat je de hypotheekrente tegen een iets hoger percentage kunt aftrekken, maar voor de meeste mensen zal dit in de praktijk nauwelijks merkbaar zijn.

(grotendeels) afgeloste hypotheek (Wet Hillen)

Heb je een hypotheek die grotendeels of volledig is afgelost, dan is het eigenwoningforfait, een bepaald percentage van de WOZ-waarde van je eigen woning, waarschijnlijk hoger dan de kosten die je kunt aftrekken. In het verleden kon je dit verschil volledig in mindering brengen op je belastingaangifte, dankzij de Wet Hillen.

Sinds 2019 wordt dit voordeel echter geleidelijk afgebouwd over een periode van 30 jaar, totdat het uiteindelijk volledig verdwijnt. In 2024 bedraagt het aftrekbare percentage slechts 80,01%. Dit kan resulteren in een toename van de inkomsten die je moet aangeven voor je eigen woning, wat kan leiden tot een hogere inkomstenbelasting.

Prijsplafond energie

In 2024 schaft de overheid het prijsplafond voor stroom- en gasverbruik af. Momenteel liggen de prijzen voor stroom en gas voor de meeste huishoudens onder de tarieven van het prijsplafond, maar de ontwikkeling van energieprijzen blijft onzeker. Dit is iets waar huishoudens alert op moeten blijven.

Bovendien wil de overheid huishoudens aanmoedigen vaker te kiezen voor elektrische verwarmingsopties in plaats van gas. Daarom zal de energiebelasting voor aardgas in 2024 met ongeveer 10 cent per kubieke meter worden verhoogd, terwijl de energiebelasting met 2 cent per kilowattuur wordt verlaagd.

Het blijft dus van belang om na te denken over verdere verduurzaming. Subsidies van de overheid en financieringsopties van banken kunnen hierbij ondersteuning bieden. De adviseurs van NBG helpen je graag om jouw verbouw- of verduurzamingsplannen te financieren.

Vermogensbelasting

De overheid werkt momenteel aan een nieuw systeem voor de belasting op vermogen in box 3 op basis van het werkelijke rendement, maar tot dit nieuwe systeem over enkele jaren kan worden ingevoerd, geldt een overgangswet. Deze wetgeving stelt verschillende fictieve rendementen vast voor verschillende categorieën. Voor spaargeld is dit in 2023 bijvoorbeeld 0,36%.

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat het heffingsvrije vermogen in 2024 niet zal worden verhoogd en op €57.000 per belastingplichtige blijft. Daarnaast wordt het belastingtarief voor vermogensrendementsheffing verhoogd van 32% naar 34%.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Harrie Aaldring - Hypotheekadviseur
Lancer Huijbregts - Hypotheekadviseur
+80
Prinsjesdag: de belangrijkste veranderingen voor huiseigenaren