Home Nieuws Herstel woningmarkt zet door

Herstel woningmarkt zet door

De berichten over de woningmarkt zijn positief. Het aantal verkopen trekt aan en de huizenprijs stabiliseert. Dit biedt kansen, maar de woningmarkt kent ook een aantal knelpunten.

Veel in het nieuws

Over de woningmarkt wordt veel geschreven. Het is een onderwerp dat voor iedere starter en huizenbezitter interessant is. Het is lastig om door alle cijfers, onderzoeken en opinies het overzicht te houden. Daarom schetsen we in grote lijnen hoe de woningmarkt ervoor staat en hoe de markt zich verder ontwikkelt.

Cijfers zijn goed

Het algemene beeld over de woningmarkt is goed. Sinds november 2013 is het aantal verkochte woningen elke maand gestegen. Afgelopen juli was zelfs de beste maand sinds de crisis in 2008. Ook lijkt de ergste prijsdaling achter de rug. De huizenprijs stabiliseert en stijgt op sommige plekken zelfs.

Starters slaan hun slag

Vooral starters slaan nu hun slag op de woningmarkt. Zij hebben jaren gewacht en stappen in op de bodem van de markt. Daarbij is de hypotheekrente laag, waardoor ze de eerste woning voordelig kunnen financieren. Ook de overheid helpt een handje door kopen extra aantrekkelijk te maken:

  • Ouders kunnen tot 1 januari 2015 tot € 100.000,- belastingvrij schenken voor de woning.
  • Met een starterslening kunnen jongeren meer lenen voor een woning.
  • Huren wordt door de verhuurdersheffing steeds duurder gemaakt.

Nu kopen is voor jongeren een manier om snel en goedkoop zelfstandig te gaan wonen.

Niet iedereen profiteert

Wanneer we cijfers verder analyseren, zien we dat niet iedereen profiteert van het herstel van de woningmarkt.

Restschuldproblematiek

In Nederland staan ongeveer 1 miljoen woningen onder water. Dit betekent dat de hypotheek hoger is in de woningwaarde. Wie moet of graag wil verhuizen, krijgt te maken met een restschuld. Verlies nemen is nooit leuk en ook geldverstrekkers zijn terughoudend met het verstrekken van een hypotheek. Toch zijn ook bij onderwaarde verschillende mogelijkheden om door te stromen op de woningmarkt.

Krimp- en groeigemeenten

Het herstel van de woningmarkt is regiogebonden. Nederland kent zowel krimp- als groeigemeenten. Met name grote studentensteden zijn in trek bij de jonge starters. Hier is dan ook sprake van een stijging van de huizenprijs. In de krimpgemeenten is dit niet het geval.

Dure en goedkope woningen

Het herstel vindt vooral plaats aan de onderkant van de woningmarkt. De goedkopere woningen zijn betaalbaar voor starters. De duurdere woningen blijven nog steeds lang in de verkoop staan. Juist de groep die traditioneel doorstroomt naar een duurdere woning, heeft het moeilijk door onderwaarde.

Herstel woningmarkt kwetsbaar

Het ergste van de crisis de woningmarkt lijkt voorbij. De prijzen en prijsstijgingen van voor 2008 zullen we echter niet meer terug zien. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om nieuwe explosieve prijsstijgingen en bijkomende risico’s te voorkomen.

  • De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot 100% in 2018.
  • Nieuwe hypotheken moeten in 30 jaar volledig worden afgelost.

De schenkingsvrijstelling en de startershypotheek hebben de woningmarkt een boost gegeven. Deze stimuleringsmaatregelen zijn echter tijdelijk en maar voor een beperkte groep interessant. Nu de woningmarkt is gestabiliseerd, moeten de Nederlanders zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dit betekent:

  • Starters moeten eerst sparen voordat ze een woning kunnen kopen.
  • Eerst moet de onderwaarde worden weggewerkt, voordat doorstromers in beweging kom.
  • Vraag en aanbod op de woningmarkt moet beter op elkaar worden afgestemd.

Het is de vraag wat deze nieuwe realiteit voor effect heeft op de woningmarkt. Daarbij zijn er een aantal factoren die de woningmarkt kunnen beïnvloeden. Hoe ontwikkelt de economie zich? Wijzigt de hypotheekrenteaftrek? Een zekerheid is dat de hypotheekrente de komende tijd laag blijft. Dit maakt een woning zeer betaalbaar. Met name voor starters die kunnen kiezen tussen huren en kopen, zullen hun eerste stap op de woningmarkt zetten.

Kortom: het herstel op de woningmarkt is ingezet, maar is nog kwetsbaar.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Martien de Graaf - Hypotheekadviseur
|
Dick Nagelhout - Hypotheekadviseur
+80

Plaats een reactie