Home Nieuws Gevolgen maatregelen prinsjesdag voor uw portemonnee

Gevolgen maatregelen prinsjesdag voor uw portemonnee

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2019 bekend gemaakt. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die huishoudens gaan merken in hun portemonnee.

Inkomen

In 2019 gaat voor veel mensen de inkomstenbelasting omlaag. Zie onderstaand de nieuwe tarieven voor de 4 belastingschijven. Ook de inkomensgrenzen van de afzonderlijke schijven stijgen door een inflatiecorrectie.

Tarieven niet AOW-gerechtigden in 2019

  Inkomen Tarief
Eerste schijf € 0 – € 20.142 36.65%
Tweede schijf € 20.142 – € 34.404 38.10%
Derde schijf € 34.404 – € 68.507 38.10%
Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75%

Tarieven AOW-gerechtigden in 2019

  Inkomen Tarief
Eerste schijf € 0 – € 20.142 18.75%
Tweede schijf € 20.142 – € 33.994 20.20%
Derde schijf € 33.994 – € 68.507 38.10%
Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75%

Met de tarief-verlaging werkt het Kabinet Rutte 3 toe naar een hervorming van het Belastingstelsel. In 2021 krijgen we in box 1 een basistarief en een toptarief.

Huis en hypotheek

De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Vanaf 2020 wordt de jaarlijkse afbouw verhoogd van 0,5% naar 3% per jaar. Dit betekent dat al in 2023 de maximale aftrek van 37% bereikt is. Dit is 19 jaar eerder dan was afgesproken. In 2019 daalt de maximale hypotheekrenteaftrek nog met 0,5% naar 49%.

De versnelde afbouw geldt ook voor de aftrek van de kosten gemaakt voor de hypotheek. Wacht daarom niet te lang met oversluiten. De financieringskosten en boeterente zijn dan nog tegen een hoger tarief aftrekbaar. 

Tegelijkertijd gaat de belasting voor het bezit van een woning omlaag. In 2019 daalt het eigen woningforfait naar van 0,7% naar 0,65%. De verwachting is dat dit percentage in 2023 op 0,45% uitkomt.

De verlaging van eigenwoningforfait is tevens een compensatie voor de afschaffing van de Wet Hillen. Huizenbezitters zonder of met een geringe eigenwoningschuld gaan stap voor stap weer belasting betalen.

Onderaan de streep zullen huizenbezitters weinig merken van het lagere eigenwoningforfait. Deze wordt namelijk berekend op de WOZ-waarde. Gezien de ontwikkeling van de huizenmarkt stijgt ook deze door de gemeente ingeschatte woningwaarde.

De huizenprijzen stijgen momenteel explosief. Dit wordt deels veroorzaakt door een tekort aan koopwoningen. Het Kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om tot 2025 minimaal 75.000 woningen bij te bouwen. Hiervoor is een inhaalslag nodig. Het kabinet trekt nog eens 38 miljoen euro uit om de woningbouw te stimuleren.

De regeling voor de aftrek van onderhoud van rijksmonumenten wordt in 2019 vervangen door een subsidieregeling. Particuliere eigenaren van een rijksmonument kunnen maximaal 35% van de onderhoudskosten als subsidie ontvangen.

Heeft u naar aanleiding van deze maatregelen vragen over uw hypotheek. Stel ze gerust aan een hypotheekadviseur.

Overige maatregelen Prinsjesdag

In 2019 worden de dagelijkse boodschappen duurder. Het lage BTW-tarief wordt namelijk verhoogd van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor primaire goederen en diensten. Voor 100 euro aan boodschappen betaalt u volgend jaar 2,83 euro extra.

Om gezinnen met een middeninkomen te ondersteunen gaat het kindgebonden budget voor deze groep omhoog.

Ook de zorgverzekering wordt volgend jaar duurder. Het kabinet schat dat de zorgpremies met zo’n 10 euro per maand omhoog gaan. De gemiddelde nominale premie stijgt daarmee naar ruim 119 euro per maand. Dit is een schatting van het Kabinet, het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de zorgpremie bepalen.

Tegenover deze premiestijging staat een stijging van de zorgtoeslag. Het verplichte eigen risico blijft wel gelijk op € 385,-.

Een aantal van bovengenoemde maatregelen zijn eerder afgesproken in het regeerakkoord. Lees meer over de plannen van het Kabinet Rutte 3.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Marco Bakkum - Hypotheekadviseur
Thijs Berndsen - Hypotheekadviseur|
Marchel Honders - Hypotheekadviseur
+79

Plaats een reactie