Home Nieuws Tips voor je belastingaangifte

Tips voor je belastingaangifte

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. We geven je tips en een handige lijst van documenten die je klaar moet leggen. Heb jij vorig jaar een nieuwe hypotheek afgesloten of een aanpassing gedaan, let dan zeker even op.

Data om in de gaten te houden

Van 1 maart tot 1 mei kun je belastingaangifte doen. In 2023 doe je aangifte over het belastingjaar 2022. Dit kan je online via MijnBelastingdienst doen of met de app ‘aangifte 2022’.

Lukt het niet om op tijd je belastingaangifte in te sturen, vraag dan voor de einddatum uitstel aan. De Belastingdienst kan je uiterlijk tot 1 september uitstel verlenen.

Welke documenten leg je klaar?

Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer de meeste gegevens vooraf ingevuld, zoals loon, hypotheekrente en WOZ-waarde. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit op juistheid te controleren. Hiervoor verzamel je vooraf de volgende documenten of gegevens:

 • BSN-nummer (eventueel die van je partner en/ of kinderen)
 • Inloggegevens DigiD (eventueel die van je partner)
 • Jaaropgave werkgever
 • Jaaroverzicht hypotheek
 • Jaaroverzicht spaarrekening(en) en/ of belegging(en)
 • De WOZ-beschikking die je vorig jaar ontvangen hebt (let op: peilwaarde voor de belastingaangifte over 2022 is 1 januari 2021).
 • De notarisafrekening, als je vorig jaar een nieuwe of tweede hypotheek hebt gesloten.

Belastingaangifte en de eigen woning

Met een eigen woning heb je een aantal interessante aftrekposten voor de inkomstenbelasting.

Hypotheekrenteaftrek

Tegen welk percentage je de hypotheekrente mag aftrekken, is afhankelijk van je inkomen. In 2022 is dit maximaal 40%. Je vult in hoeveel hypotheekrente je het afgelopen jaar hebt betaald en het aangifteprogramma berekent hoeveel geld je terug krijgt.

Eenmalige kosten

Heb je een huis gekocht of de hypotheek aangepast (bijvoorbeeld oversluiten of verhogen) dan kun je onderstaande kosten eenmalig aftrekken. Dit doe je in het jaar dat de kosten gemaakt zijn.

 • Kosten hypotheekadvies en -bemiddeling
 • Kosten hypotheekakte (let op, de kosten van de leveringsakte mag je niet aftrekken).
 • Taxatiekosten
 • Administratiekosten bij rentemiddeling
 • Bereidstellingsprovisie (verlengen hypotheekofferte)
 • Borgtochtprovisie NHG
 • Erfpachtcanon
 • Boeterente/ vergoedingsrente
 • Bouwrente en kosten van een nieuwbouw- of verbouwingsdepot (onder voorwaarden)

Deze kosten vind je in de financieringsopzet of de nota van afrekening van je nieuwe hypotheek.

Het eigenwoningforfait

Naast aftrekposten hebben huizenbezitters ook een bijtelpost, namelijk het eigenwoningforfait. In 2022 was dit voor de meeste woningen 0,45% van de WOZ-waarde. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen betaal je belasting over het eigenwoningforfait.

Erfpacht

Van erfpacht is sprake als je woning niet op eigen grond staat en je daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag betaalt, vaak aan de gemeente. Deze erfpacht is ook een aftrekpost voor de belastingaangifte.

Meer aftrekposten

Ook de volgende kosten kun je onder voorwaarden, dan wel deels, van de belasting aftrekken. Op de website van de Belastingdienst lees je meer details over de verschillende aftrekposten.

 • Studiekosten
 • Donaties aan goede doelen met een ANBI-status
 • Zorgkosten die niet zijn vergoed door je zorgverzekering
 • Betaalde partneralimentatie
 • Niet vergoede reiskosten en kosten openbaar vervoer (loondienst)

Heb je één of meer van deze aftrekposten, zoek dan voordat je aangifte gaat doen de gegevens erbij.

Bijzondere situaties

Hieronder gaan we kort in op enkele bijzondere situaties. Meer informatie over deze onderwerpen vind je op de site van de Belastingdienst.

Tijdelijk 2 woningen
Had je het afgelopen jaar tijdelijk twee huizen in bezit, dan mag je de hypotheekrente over beide woningen gedurende 3 kalenderjaren aftrekken.

Uit elkaar gaan
Zijn jullie vorig jaar uit elkaar gegaan én staan jullie niet meer ingeschreven op het hetzelfde adres, dan stopt het fiscaal partnerschap. Je mag dan nog één keer samen aangifte doen. Hier lees je waar je op moet letten.

Kleine of geen hypotheek
Met een kleine of geen hypotheek kan het zijn dat je eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Je hebt dan onder voorwaarden recht op een extra aftrekpost, ook wel de Wet Hillen genoemd. Deze bedraagt in 2022 maximaal 86,67% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning.

Uitkering (bank-)spaarhypotheek of levensverzekering
De uitkering van een beëindigde (bank-)spaarhypotheek of levensverzekering is onder voorwaarden vrijgesteld van belasting. Wel moet je de uitkering opgeven bij je belastingaangifte.

Tips en trucs

Als laatste hebben we nog een aantal tips en trucs voor je.

 • Wacht niet tot het laatste moment met je belastingaangifte. Met name het verzamelen van de juiste gegevens vergt tijd.
 • Met een fiscaal partner kan het voordelig zijn om de aftrekposten slim over de inkomens te verdelen.

Heb je vragen over je belastingaangifte rondom je huis of hypotheek? Neem dan gerust contact op met je hypotheek adviseur bij NBG.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Rene Droste - Hypotheekadviseur
Engin Akcatepe - Hypotheekadviseur||erkend-financieel-adviseur
+79
Tips voor je belastingaangifte