Home Nieuws Meer dan 30 argumenten voor uw WOZ-bezwaar

Meer dan 30 argumenten voor uw WOZ-bezwaar

Klopt uw WOZ-waarde? Dit zijn meer dan 30 mogelijke argumenten om uw WOZ-waarde te verlagen of te verhogen. Zorg voor een goed gemotiveerd bezwaarschrift.

Schatting uw woningwaarde

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door uw gemeente. Deze inschatting van de marktwaarde van de woning wordt gemaakt op basis van kenmerken van uw woning, de buurt en de ontwikkeling van de huizenprijs. U ontvangt de Waardering Onroerende Zaken (afgekort tot WOZ) gewoonlijk in februari middels de WOZ-beschikking op uw deurmat of u kunt deze inzien op Mijnoverheid.nl.

Onjuiste WOZ-waarde nadelig

Het is belangrijk dat de WOZ-waarde overeenkomt met uw werkelijke woningwaarde. Jaarlijks wordt op basis van de WOZ-beschikking bepaald hoeveel belasting u moet betalen. Een te hoge WOZ-waarde is daarbij ongunstig. Gaat u uw woning verkopen, dan is een te lage WOZ-waarde juist ongunstig.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar aantekenen bij uw gemeente. In dat bezwaarschrift geeft u aan waarom u denkt dat uw woning meer of minder waard is. Een WOZ-bezwaar is vaak succesvol. Uw gemeente maakt de schatting namelijk op enkele taxaties in uw buurt en een rekenmodel. De kans is groot dat uw situatie daarvan afwijkt.

Argumenten voor een WOZ-bezwaar

Dit zijn 30 mogelijke argumenten die u kunt gebruiken bij uw WOZ-bezwaar:

  • Schade of achterstallig onderhoud: vocht- of waterschade, constructie- of bouwfouten, hoge servicekosten, verouderde staat, fundering- of gevelschade, asbestvervuiling of een oude cv-ketel.
  • Woningverbetering of verbouwing: dakkapel, isolatie, aanbouw, kunstof kozijnen, zonne energie.
  • Beperkende voorwaarden en vergunningen: monumentstatus, beperkingen in de woonvergunning, archeologische beperkingen.
  • Overlast: drugstoerisme, horeca, stank, spoorlijn, drukke weg, burenoverlast.
  • Uitzicht: vrij uitzicht of juist niet, ligging van de tuin, uitzicht op vervallen gebouw, slagschaduwhinder.
  • Nieuwe impuls in de buurt: meer kindvriendelijk, nieuwe winkels of horeca, renovatie, groenvoorziening.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Bert Adolfs - Hypotheekadviseur
Gerard van der Steen - Hypotheekadviseur
+80