Home Nieuws Is uw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig?

Is uw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig?

Is uw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig? Als u daarbij aflost of spaart, is het antwoord vaak ‘ja’. In een aantal situaties is niet aflossen een risico.

Tijden veranderen

De aflossingsvrije hypotheek werd tussen 1995 en 2012 veruit het vaakst afgesloten. 1,1 miljoen huizenbezitters kozen ervoor alleen rente te betalen en daarbij voor optimaal fiscaal voordeel. En aflossen? Dat komt wel goed door de gestegen huizenprijs.

Maar tijden veranderen. Vanaf 2013 is aflossen verplicht voor nieuwe hypotheken, de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en de huizenprijs bleek in de crisis wel degelijk te kunnen dalen.

Aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig?

Met deze veranderingen dringt zich ook de vraag op of de aflossingsvrije hypotheek nog toekomstbestendig is? Als gedurende de looptijd flink is afgelost of gespaard dan is het antwoord in veel gevallen ‘ja’.

Heeft u geen voorzorgsmaatregelen genomen, dan is het verstandig om uw hypotheek opnieuw onder de loep te nemen. In de volgende situaties kan de aflossingsvrije hypotheek namelijk een risico worden:

1. Aflossen na einde looptijd

Huizenbezitters staan er niet bij stil dat de aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd (vaak 30 jaar) in principe moet worden afgelost. Althans in de algemene voorwaarden staat dat de bank de hypotheek dan kan opeisen.

In de praktijk zal de bank vaak aanbieden om de hypotheek te verlengen. Daarbij bent u volledig afhankelijk van het aanbod van de bank. Deze kan eisen dat de hypotheek (deels) annuïtair wordt afgelost of een renteopslag rekenen bij het aflosvrije deel.

2. Inkomen opnieuw getoetst

Bij het verlengen van de hypotheek aan het einde van de looptijd wordt het inkomen opnieuw getoetst. Mogelijk past de hypotheek niet op de dan geldende normen. Al 10 jaar voor de AOW-leeftijd houden geldverstrekkers rekening met het (vaak lagere) inkomen na het pensioen. Dit betekent dat al ruim voor de pensioenleeftijd minder geleend kan worden, ook bij overwaarde.

Tip: zit u vlak voor deze periode? Kom dan snel in actie en verleng uw hypotheek nog onder de ruime hypotheeknorm.

3. Hypotheekaftrek vervalt

Huizenbezitters mogen maximaal 30 jaar de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Daarna stijgt de maandlast voor de hypotheeklast met ongeveer een derde (bruto wordt netto). Ook gaat de hypotheek na 30 jaar van box 1 naar box 3. De hypotheek wordt dan strenger getoetst op basis van het inkomen.

4. Het beleggingsresultaat valt tegen

Ook bij huizenbezitters die beleggen voor de aflossing van de hypotheek, kan aan het einde van de looptijd sprake zijn van een risico. Een beleggingshypotheek kent immers geen gegarandeerde aflossing en het beleggingsresultaat kan tegenvallen.

Controleer uw aflossingsvrije hypotheek

Met name als meerdere van bovenstaande situaties zich tegelijk aandienen, kan de aflossingsvrije hypotheek problemen opleveren. Een hypotheekadviseur kan u hier inzicht in geven door verschillende scenario’s voor u door te rekenen, zoals de betaalbaarheid na pensioen?

Het advies kan zijn om meer zekerheid in de bouwen door (deels) een andere aflosvorm te kiezen. Uw adviseur zal daarbij de impact op uw maandlast berekenen. Daarbij geldt hoe langer u wacht hoe duurder dit per maand wordt.

Aflossingsvrije hypotheek is speerpunt

De laatste tijd is er regelmatig aandacht voor de aflossingsvrije hypotheek. Dat is niet toevallig. Het Financieel Stabiliteitscomité, waarin vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën zitten, heeft van de aflossingsvrije hypotheek namelijk een speerpunt gemaakt.

In navolging zijn de banken dit najaar de campagne aflossingsblij gestart, waarin ze oproepen om de aflossingsvrije hypotheek te controleren. 

Controleer uw aflossingsvrije hypotheek

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Jan Haaijer - Hypotheekadviseur
John Keulen - Hypotheekadviseur
+80
Is uw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig?