Home Nieuws Een koophuis als startpunt voor lage maandlasten en vermogensopbouw

Een koophuis als startpunt voor lage maandlasten en vermogensopbouw

We sluiten het jaar af met een nog altijd zeer lage hypotheekrente, record huizenprijzen en een nieuw regeerakkoord. Wat brengt 2022 ons? We kijken vooruit.

De lage hypotheekrente blijft aanhouden. Veel huizenbezitters hebben hier in 2021 van geprofiteerd door de hypotheek over te sluiten.

Ook het aantal zogenoemde bijsluiters zit in de lift. Deze huizenbezitters gebruiken hun overwaarde voor een investering in de eigen woning, de aankoop van een tweede huis of schenking aan een familielid. Maar ook de overwaarde consumptief besteden wint aan populariteit. Allemaal heel betaalbaar door de lage hypotheekrente.

Daarnaast zagen we dit jaar een revival van de aflossingsvrije hypotheek. Bij gepensioneerden is dit inmiddels de meest gekozen hypotheekvorm, maar ook jonge huizenbezitters kiezen vaker voor een aflossingsvrij deel. Zij verkiezen lage maandlasten en flexibiliteit met vermogen, boven gegarandeerde aflossing en hypotheekrenteaftrek.

Een koophuis is op de eerste plaats een eigen plek waar je graag bent met de belangrijkste mensen in je leven. Daarnaast is het meer dan ooit een startpunt voor lage maandlasten en vermogensopbouw. Als je hierbij de juiste keuzes maakt, heb je daar de rest van je leven profijt van.

De kansen op een koophuis vergroten

Bij NBG geloven we daarom dat een eigen huis bijdraagt aan een gelukkig leven en daarom willen we dat voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. Een aantal groepen hebben momenteel lastig op de huizenmarkt. Met specialistisch hypotheekadvies willen we voor hen de kansen op een koophuis vergroten.

Daarnaast zijn we de volgende initiatieven gestart. Deze breiden we in 2022 verder uit.

Voor Starters

Om kans te maken op een koophuis moet je tegenwoordig snel kunnen schakelen. Met de Hypotheek Zeker Garantie van NBG krijg je vooraf zekerheid over hoeveel je maximaal kunt financieren. Zo kun je snel een bod doen, onderhandelen en de koop sluiten.
Daarnaast word je met de garantie door makelaars als serieuze koper gezien en heb je meer kans op een geaccepteerd bod.

Voor Ondernemers

Bij NBG adviseren we veel ondernemers over het financieren van hun privé woning. Bijna altijd krijgen we dan de vraag of we niet óók naar hun zakelijke financieringen kunnen kijken.

We zijn daarom de samenwerking met Credion aangegaan. In deze formule hebben we straks de beschikking over meer dan 120 geldverstrekkers zowel nationaal als internationaal en is er dus voor bijna elke vraag een oplossing voorhanden.

Je huis en scheiden

Bij een scheiding komt er veel op je af. Zeker als je samen een huis met een hypotheek hebt, moet er het nodige geregeld worden. Met het scheidingsplatform dat we medio 2022 lanceren, gaan we meer duidelijkheid geven zodat je in deze vaak toch al moeilijke periode de juiste keuzes maakt.

Ook is het van belang om vroeg in het scheidingsproces een hypotheekspecialist in te schakelen. Als we vroeg betrokken worden bij de afspraken in het scheidingsconvenant, is er vaak veel meer mogelijk als het gaat om financiering van woningbehoud voor één van de partners.

Gevolgen van het regeerakkoord voor (toekomstige) huiseigenaren

Deze maand hebben de coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Daarin wordt ‘een woning voor iedereen’ als prioriteit aangemerkt.

Om dit te bereiken zet het nieuwe kabinet fors in op woningbouw. Onder aanvoering van een nieuwe minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening moeten jaarlijks 100.000 huizen worden bijgebouwd.

Ook worden een aantal hervormingen doorgevoerd. De belangrijkste is het schrappen van de jubelton in 2024. Deze belastingvrije schenking voor huis of hypotheek is populair, maar drijft ook de huizenprijzen op. Wie nog een schenking wil doen, moet hier het komende jaar over nadenken.

Lees meer over de gevolgen van het regeerakkoord voor (toekomstige) huizenbezitters.

Opvallend is dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat. Daarnaast wordt de maximale hypotheek in verhouding tot de woningwaarde niet aangescherpt. Daarmee kiest het kabinet voor rust op de huizenmarkt, maar gaat in tegen het advies van Europa en De Nederlandsche Bank.

Dit regeerakkoord is vooral een reparatie van eerder gevoerd beleid. Typerend hiervoor is het Ministerie van VROM dat eerder trots door Rutte 2 is wegbezuinigd en nu weer moet worden opgetuigd. Of het vooruitschuiven van het stikstofdossier, waardoor de woningbouw kwam stil te liggen.

Met vele miljarden worden deze problemen nu gelukkig aangepakt. Of het kabinet erin slaagt haar ambitie voor wonen waar te maken is nog lastig in te schatten. Dit is grotendeels afhankelijk van de verdere uitwerking in concrete plannen en hoe slagvaardig deze worden uitgevoerd.

De kabinetsplannen zijn echter vooral gericht op de korte termijn. Wat we missen zijn maatregelen en plannen die getuigen van een visie op betaalbaar wonen voor de komende 10-30 jaar. Hoe ziet Nederland eruit in 2050 en hoe veranderen onze woonwensen? Wij hopen dat we aan de debatten die hierover gevoerd moeten worden een positieve bijdrage kunnen leveren.

Onze adviseurs staan voor je klaar

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk betrokken en sympathieke professionals. Ze blinken uit in daadkracht en expertise. Zij zijn altijd bereikbaar en altijd dichtbij. Ook bij jou in de buurt.

Rene Droste - Hypotheekadviseur
+80
Hypotheekadvies